Kreujemy
nowoczesnych
kandydatów

Klauzula RODO

Drodzy Klienci!

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że administratorem Waszych danych osobowych związanych z korzystaniem z naszych usług jest CreActive Team z siedzibą w Lublinie przy ul. Kurpiowskiej 24. Przechowujemy i przetwarzamy tylko takie dane, które są nam niezbędne do realizacji usług dla Was świadczonych, z których korzystacie lub możecie zechcieć skorzystać w przyszłości. W związku z tym, zebrane dane osobowe przechowujemy tylko do momentu zakończenia realizacji usługi.

Przetwarzanie Waszych danych osobowych odbywa się zawsze na mocy ważnych podstaw prawnych. W naszym przypadku obejmują one przede wszystkim przypadek niezbędności do wykonania umowy, której stroną jesteście, lub konieczności podjęcia na Wasze żądanie niezbędnych działań przed zawarciem umowy, ewentualnie realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu bądź wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo Waszych danych. Nie udostępniamy ich innym osobom czy podmiotom, chyba że jesteśmy do tego prawnie zobligowani.

W dowolnym momencie możecie poprosić o dostęp do swoich danych, ich poprawienie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania. Przysługują Wam również inne prawa, które możecie egzekwować w określonych przepisami przypadkach, takie jak prawo sprzeciwu wobec określonego przetwarzania czy cofnięcia zgody na przetwarzanie w określonym celu.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Regulamin strony