Kreujemy
nowoczesnych
kandydatów

Regulamin serwisu CV na czasie

Serwis CV na czasie działa pod adresem cvnaczasie.pl i należy do firmy CreActive Team (ul. Kurpiowska 24, 20-730 Lublin) zwanej dalej Usługodawcą. Zamówienie usługi wchodzącej w skład Serwisu oznacza akceptację przez Klienta warunków zawartych w niniejszym Regulaminie oraz zobowiązuje tego Klienta do przestrzegania zasad wyszczególnionych w tym Regulaminie.

I) Rodzaje usług

 1. Usługodawca oferuje zestaw usług opisanych na stronie cvnaczasie.pl, zamawianych i realizowanych przez Internet.
 2. W skład serwisu cvnaczasie.pl wchodzą następujące usługi:
  – tworzenie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny, Resume),
  – konsultacje zawodowe.
 3. Na stronie cvnaczasie.pl widnieje zestawienie poszczególnych usług razem z cennikiem. Podane ceny są cenami brutto w walucie PLN.

II) Charakterystyka świadczonych usług

 1. Usługi świadczone są w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00.
 2. Standardowy czas realizacji usługi w przypadku przygotowywania dokumentów aplikacyjnych to maksymalnie siedem dni roboczych, liczone od momentu złożenia zawarcia umowy.
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu realizacji usługi w przypadku dużej ilości innych zamówień i stopnia skomplikowania zamówienia.
 4. Tworzenie dokumentów aplikacyjnych oraz konsultacje zawodowe przebiegają na podstawie wypełnionej przez Klienta ankiety, która otrzymuje w momencie składania zamówienia, a także na podstawie starych dokumentów aplikacyjnych, jeżeli Klient takowe posiada.
 5. Tłumaczenie dokumentów aplikacyjnych na język angielski odbywa się po cenie zgodnie z cennikiem na stronie internetowej. Tłumaczenie dokumentów na język obcy inny już język angielski jest wyceniane indywidualnie, na podstawie liczby znaków, jaka zawarta jest w dokumentach w języku polskim.

III) Wymagania sprzętowe

 1. Żeby Klient mógł zamówić usługę Serwisu, musi posiadać sprzęt spełniający określone warunki techniczne:
 1. dostęp do sieci Internet oraz do poczty elektronicznej;
 2. przeglądarka internetowa wyświetlająca dokumenty HTML oraz zezwalająca na akceptację plików cookies („ciasteczka”).

IV) Podział cenowy

 1. W przypadku przygotowywania dokumentów aplikacyjnych na stronie obowiązuje podział cenowy dla poszczególnych grup Klientów według pakietów:
  1. Pierwsze kroki,
  2. Dla aktywnych,
  3. Dla fachowców.
 2. W przypadku konsultacji zawodowych na stronie obowiązuje podział cenowy dla poszczególnych grup Klientów według pakietów:
  1. Na dobry start,
  2. Dla aktywnych,
  3. Dla poszukiwaczy.

V) Podział cenowy

 1. Realizacja zamówienia odbywa się jedynie drogą e-mailową, w przypadku konsultacji – drogą telefoniczną lub poprzez Whatssup.
 2. W przypadku dokumentów aplikacyjnych gotowe zamówienie jest wysyłane drogą e-mailową na wskazany przez Klienta adres.
 3. W przypadku konsultacji zawodowych są one realizowane za pośrednictwem telefonu lub viedeochatu.

VI) Zawarcie umowy

 1. Proces zawarcia umowy dotyczącej określonej usługi wygląda następująco:
  1. Klient zapoznaje się z ofertą przedstawioną na stronie cvnaczasie.pl, a następnie wybiera jedną z dostępnych opcji zamówienia.
  2. Klient wpisuje swoje dane kontaktowe oraz dane weryfikacyjne;
 2. Po wykonaniu powyższych czynności Klient dostaje na swój adres e-mailowy wiadomość z danymi do przelewu za usługę oraz ankietą służącą do opisania przebiegu kariery zawodowej. Klient wypełnia ankietę i wraz z innymi niezbędnymi do realizacji usługi dokumentami (np. stare CV, zdjęcie) wysyła wszystkie informacje w odpowiedzi na otrzymaną wiadomość.
 3. Umowa zostaje zawarta po wypełnieniu i wysłaniu formularza zamówienia, w chwili dokonania płatności przez Klienta.
 4. Usługodawca potwierdza fakt zawarcia umowy, wysyłając drogą e-mailową na adres klienta informację o przyjęciu usługi do realizacji.

VII) Realizacja usługi

 1. Usługodawca przystępuje do realizacji usługi po otrzymaniu wpłaty na konto lub po wysłaniu przez Klienta drogą e-mailową potwierdzenia zapłaty.
 2. Po wykonaniu usługi Usługodawca wysyła drogą e-mailową gotowe dokumenty Klientowi. Dokumenty wysyłane są w dwóch formatach: .docx (MS Word) oraz PDF.
 3. Dokumenty wysyłane drogą mailową znajdują się pod tymczasowym linkiem, którego ważność to 7 dni.
 4. Usługodawca nie odpowiada za fakt, niepobrania dokumentów przez Klienta w wyznaczonym czasie, lub zagubienia pobranych plików.
 5. W sytuacji, o której mowa w pkt. 4 usługę uznaje się za skutecznie dostarczoną i zrealizowaną.
 6. Na przestrzeni pracy nad dokumentami Klient ma prawo nanosić nieodpłatne poprawki, zmiany i korekty oraz do 7 dni od zakończenia realizacji usługi tj. przekazanie gotowych dokumentów zaakceptowanych przez Klienta.
 7. Po upływie 7 dni od momentu przesłania gotowych dokumentów aplikacyjnych do Klienta wszystkie dodatkowe zmiany i poprawki są wyceniane dodatkowo.
 8. Usługodawca 7 dni od zrealizowanej usługi usuwa na nośnikach (poczta, e-mail, dysk) dokumenty Klienta, ponieważ zwierają dane wrażliwe, a link z dokumentami, które Klient otrzymał ulega automatycznemu usunięciu.
 9. W związku z postanowieniem zawartym w pkt. 8 Klient nie może wymagać ponownego podesłania utworzonych dokumentów, ponieważ tylko Klient dysponuje tymi dokumentami, a Usługodawca ze względu na RODO ich nie przechowuje.
 10. W sytuacji gdy nastąpi potrzeba przetłumaczenie wcześniej utworzonych dokumentów, Klient przesyła oryginał dokumentu, jaki został utworzony i na podstawie tego dokumentu dokonuje się tłumaczenia.
 11. Usługodawca nie odpowiada za opóźnienia w realizacji niezależne od niego (np. podanie błędnych danych kontaktowych przez Klienta, brak odpowiedzi Klienta na dodatkowe e-maile).
 12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji tych zleceń, które nie spełniają podstawowych wymogów i nie zostały opłacone.
 13. Zlecenia przyjmowane są w dni robocze.

VIII) Rezygnacja z usługi

 1. Z rezygnacją z usługi mamy do czynienia, gdy Klient, najwcześniej w ciągu godziny od zamówienia, po uiszczeniu zapłaty i przed wysłaniem mu przez Usługodawcę gotowego zamówienia, decyduje się na rozwiązanie umowy.
 2. Klient przekazuje informację o rezygnacji z usługi drogą e-mailową. Nie musi podawać przyczyn rezygnacji.
 3. Rezygnacja z usługi skutkuje opłatą w wysokości 60% wartości zamówienia. Klient otrzymuje zwrot w wysokości 40% wartości zamówienia.

IX) Płatności

 1. Ceny zawarte w cenniku są cenami brutto wyrażonymi w PLN i zawierającymi podatek VAT.
 2. Płatności za usługę dokonuje się po jej zamówieniu przelewem na następujące dane:
  CreActive Team
  ul. Kurpiowska 24
  20-730 Lublin
  NIP: 712 289 71 01
  Numer konta bankowego:
  6911 4020 0400 0037 0275 1381 14
 3. Usługodawca jest zobowiązany udokumentować transakcję z Klientem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

X) Faktura VAT

 1. Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT na życzenie.
 2. Jeżeli Klient chce otrzymać FVAT, powinien wpisać tę informację w formularzu zamówienia w polu.
 3. Faktura VAT zostanie wysłana razem z gotowym zamówieniem.

XI) Rabaty i promocje na usługi Serwisu

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do udzielania rabatu na swoje usługi dla Klientów, którzy już wcześniej korzystali z usług serwisu.
 2. Udzielony rabat na usługi nie może wynieść więcej niż 15% od ceny podanej w cenniku na stronie internetowej.
 3. W celu uzyskania rabatu Klient powinien skontaktować się z Usługodawcą e-mailowo, powołując na wcześniejszą korespondencję.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania okresowych promocji na świadczone przez siebie usługi.

XII) Kontakt

 1. Podczas realizacji zamówienia oraz w terminie do 3 dni po wysłaniu zamówienia Klient ma możliwość kontaktu z Usługodawcą w związku z przygotowywanymi dokumentami. Może kontaktować się drogą e-mailową na adres cv@ca-team.pl.
 2. Podczas realizacji zamówienia Usługodawca może kontaktować się z klientem w celu uzyskania dodatkowych informacji. Kontakt jest możliwy telefonicznie lub e-mailowo.

XIII) Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych osobowych podawanych przez Klientów jest Usługodawca. Ma to miejsce na podstawie przepisów ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r., poz. 1000 ze zm.).
 2. Wszystkie dane osobowe podawane przez Klienta dotyczą informacji zawartych w formularzu zamówienia, ankiecie, potwierdzeniu przelewu oraz przekazanych drogą telefoniczną i e-mailową. mają na celu jak najlepszą realizację zamówionej usługi, a dodatkowo służą do celów statystycznych i powiązanych z promocją usług przez Usługodawcę.
 3. Dane osobowe Klienta są przetwarzane z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i nie zostają upubliczniane bez jego wiedzy i zgody.
 4. Dane Klienta przetrzymywane są w systemie wewnętrznym CRM, który jest niedostępny dla użytkowników zewnętrznych z Internetu. Do danych Klienta dostęp za pośrednictwem hasła mają jedynie powołani do tego pracownicy Serwisu.
 5. Firma CreActive Team, w ramach której funkcjonuje serwis cvnaczasie.pl, zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
 6. Każdego Klienta serwisu cvnaczasie.pl i użytkownika serwisów oraz publikacji należących do firmy CreActive Team obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.
 7. Firma CreActive Team nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Klientów.
 8. Serwis CV na czasie zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.
 9. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Usługodawca rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste) oraz informacje komercyjne Serwisu.
 10. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Serwisu.
 11. Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do cvnaczasie.pl i dotyczące usług, produktów, serwisów nieobsługiwanych przez Serwis nie podlegają Polityce Prywatności.

XIV) Ryzyko powiązane z korzystaniem z serwisu

 1. Dostęp do serwisu może być czasowo ograniczony bez wcześniejszego uprzedzenia z powodów technicznych, np. przerw w dostawie prądu, awarii komputerów, konserwacji systemu.
 2. Usługodawca nie ma wpływu na działanie, szybkość i dostępność Internetu w przypadku poszczególnych Klientów.

XV) Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę umowy pomiędzy Usługodawcą a Klientem.
 2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Serwisu.
 3. W wypadku różnic pomiędzy ustaleniami Regulaminu a ustaleniami indywidualnymi (postawieniami umownymi) między Usługodawcą a Klientem moc wiążącą mają postanowienia umowne.
 4. W przypadku kwestii nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 5. Wszelkie zmiany Regulaminu będą umieszczane na stronie internetowej Serwisu.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 8 maja 2023 roku.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Regulamin strony